Privacy policy

PRIVACY-VERKLARING EEMSPOORT HANDEL CV

 

Uw privacy is voor Eemspoort Handel CV van groot belang. Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, wilt weten wat we van u bijhouden of bezwaar wilt maken tegen bepaald gebruik, kunt u contact opnemen met

Marcin Okonek, mobiel bereikbaar op +31 6 10 555980 of:

Kees Frankes, mobiel bereikbaar op +31 6 20 250771 of:

Per E-Mail: info@eemspoorthandel.nl

 

datum: 25 mei 2018

 

 

Op welke wijze verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens vragen wij bij u op bij het toetreden tot het netwerk van Eemspoort Handel CV

Aanmeldingen voor nieuwsbrieven ontvangen wij via onze website.

 

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 

AANGAAN OVEREENKOMST

Voor het aangaan van een partnerovereenkomst gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Uw e-mailadres gebruiken wij om u (desgewenst) op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

 

PARTNERBIJEENKOMSTEN, NATIONALE RENOVATIEDAG en OVERIGE ACTIVITEITEN

Voor uw aanmelding voor een partnerbijeenkomst gebruiken wij uw titulatuur, geslacht, naam, adresgegevens, eventueel afwijkend verzendadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Uw e-mailadres gebruiken wij om u  op de hoogte te stellen van onze activiteiten.

 

FACTURERING

Voor de facturering van de partnerbijdrage  gebruiken wij de naam, e-mailadres en adresgegevens van de (locatie van de) organisatie van het factuurcontact en het telefoonnummer.

 

 

BEWAARTERMIJNEN

Nadat uw als partner heeft opgezegd, bewaren wij uw informatie zes maanden en zeven jaar daarna (de wettelijke fiscale bewaarplicht).

 

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op onze website worden links getoond naar externe websites en organisaties. Eemspoort Handel CV draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website die u bezoekt.

 

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Eemspoort Handel CV deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Eemspoort Handel CV, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarmee wordt  gezorgd dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens blijft gewaarborgd. Eemspoort Handel CV blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging.

 

MAILINGS

Wij berichten u over activiteiten van Eemspoort Handel CV. Dit doen wij per e-mail, post of telefoon. U kunt aangeven hier geen belangstelling voor te hebben. Elk mailbericht bevat een afmeld-link. Persoonsgegevens kunnen door ons zijn verkregen via internet.

 

BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

- toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;

- de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een afgeschermd systeem;

- wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

 

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

- inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

- het laten corrigeren van fouten

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

- intrekken van toestemming

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Eemspoort Handel CV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk deze daarom regelmatig voor een update van de privacyverklaring.

 

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens.