Disclaimer

EEMSPOORT HANDEL C.V. besteedt veel zorg aan haar website, die regelmatig wordt ververst, met aanpassingen en aanvullingen, met als doel haar klanten optimaal op de hoogte te houden van productinformatie. EEMSPOORT HANDEL C.V. gaat hierbij uiterst zorgvuldig te werk, zij zal echter voor een foutief weergegeven bericht of  foutieve omschrijving van enig product geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Deze website bevat enkele hyperlinks naar fabrikanten of leveranciers van gerenommeerde merken, waarvan, voor de inhoud ervan, door EEMSPOORT HANDEL C.V. geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.
 
Auteursrecht 
 
Van de met toestemming geplaatste websites of productenlogo's, met uitzondering van de door EEMSPOORT HANDEL C.V. gebruikte logo's of afbeeldingen, waarvan de rechten zijn overgedragen door W.Frankes Logo Design aan EEMSPOORT HANDEL C.V., berusten alle rechten voor zover van toepassing bij hun eigenaren of ontwerpers.
EEMSPOORT HANDEL C.V. kan nimmer worden gedwongen een hyperlink te maken naar wie dan ook, wel kan zij worden gedwongen een hyperlink van anderen te verwijderen, zelfs wanneer deze is gemaakt met toestemming. EEMSPOORT HANDEL C.V. heeft hierop immers geen rechten.
 
Andere websites
 
EEMSPOORT HANDEL C.V. zal gaarne extra websites plaatsen, die betrekking hebben op de door haar te leveren producten, e.e.a. ter beoordeling van EEMSPOORT HANDEL C.V., teneinde haar klanten zo goed mogelijk te kunnen informeren. Wanneer EEMSPOORT HANDEL C.V. besluit hierin tegemoet te komen, betekent dit niet dat zij de inhoud van deze site's altijd zal goedkeuren.